Üyelik & Aidat


ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

1-DİPLOMA FOTOKOPİSİ/YOKSA ÇIKIŞ BELGESİNİN ONAYLI ÖRNEĞİ

2-VARSA UZMANLIK BELGESİ FOTOKOPİSİNİN ONAYLI ÖRNEĞİ

3-ÇALIŞTIĞI KAMU KURUMU VARSA,ÇALIŞTIĞINA DAİR KURUMUN YAZISI

4-ÇALIŞTIĞI KAMU KURUMU YOKSA HEKİMİN KENDİ BEYANI

5-DOKTOR BİLGİ BANKASI DÖKÜMÜ

6-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

7-İKAMETGÂH İLMUHABERİ

8-2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

9-ÜYELİK AİDATI

10-GİRİŞ AİDATI (Daha Önce Üye Değilse)  434._TL+ÜYELİK AİDATI


ÜYELİK FORMU İÇİN

 

2024 YILI ÜYELİK AİDATLARI(Son Ödeme Tarihi: 31/12/2024)

a) Üye kayıt ücreti 434._TL
b) Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat 770._TL
c) Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat 1566._TL
d) Diğer üyeler için aidat 2500._TL

-Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktadır

-65 yaşın üzerinde olan ancak çalışmaya devam eden üyelerden aidat alınacaktır.

-Üye kimlik kartı; 400._TL

-Belge ücreti 200._TL

-Protokol defteri; 500._TL

-2. oda kayıt ücreti; 1000._TL

 

ÖDEME YAPILABİLECEK HESAP NUMARALARI:

HALK BANKASI

ALICI ADI: Türk Tabipler Bir. Manisa Tabip Odasıbaşkanlığı 

Açıklama: Ad Soyad

Hesap No: 1432-16100056     İBAN NO: TR660001200143200016100056
 

ZİRAAT BANKASI

 Hesap No: 39477288   İBAN NO: TR980001000188394772885001