Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Peyker TEMİZ

Sulçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak.
Patoloji
MCBÜ Tıp Fakültesi Patoloji A.D.

Dr. Barış YILDIRIM

Ege Üniversitesi Tıp Fak.
Pratisyen
İşyeri Hekimi

Dr. Gökhan HAROVA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.
Patolaji
Akhisar Devlet Hastanesi