Yönetim Kurulu

Dr. Hasan Semih BİLGİN

Yönetim Kurulu Başkanı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fak.
Psikiyatri Uzmanı
Serbest Hekim

Dr. Sevil SAPMAZ KARABAĞ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Trakya Üniversitesi Tıp Fak.
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Manisa Şehir Hastanesi

Dr. İsmail EKEN

Veznedar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.
Aile Hekimliği Uzmanı
Yunusemre 1 Nolu ASM

Dr. Ezgi ALTINSOY

Sayman

İstanbun Üniversitesi Tıp Fak.
Genel Cerrahi Uzmanı
Manisa Şehir Hastanesi

Dr. Ali SARIÇAM

Yonetim Kurulu Uyesi

19 Mayıs ÜĞniversitesi Tıp Fak.
Pratisyen
Turgutlu 10 Nolu ASM
 

Dr. Orhan Köker

Yonetim Kurulu Uyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fak..
Pratisyen Hekim
Manisa Yunusemre Yayla ASM

Dr. Fatma POLAT

Yonetim Kurulu Uyesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak.
Nöroloji Uzmanı
Salihli Devlet Hastanesi