TTB 76. büyük kongresi yapıldı.


Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik İçin TTB Bizim!” sloganıyla düzenlediği 76. Seçimli Büyük Kongresi bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde düzenlenen seçimle noktalandı.

Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı ile Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olmak üzere iki grup katıldı. 487 delegenin 458’inin oy kullandığı seçimde, kullanılan tüm oylar geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Etkin Demokratik TTB- Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı seçimi kazandı.

2024-2026 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Ustael.

Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz.

Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek.

TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.

Kongre öncesinde ayrı listeler çıkaran Etkin Demokratik TTB ile Tabip Odaları İnisiyatifi dün seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı. Son gün ortaklaşılan listede iki grubun uzlaştığı yönetimin şöyle olduğu öğrenilmişti: TTB Başkanı Alpay Azap (İnisiyatif Grubu), İkinci Başkan Pınar Saip (Etkin-Demokratik Grubu), Genel Sekreter Önder Okay (Etkin-Demokratik Grubu).