CUMHURİYETİN KAZANIMLARI


9 Mart günü Cumhuriyetin 10. yılı için düzenlediğimiz "Cumhuriyetin kazanımlrı" panelimize Dr.Osman Öztürk ve Prof. Dr. Hilmi Uysal konuşmacı olarak katıldılar.

Dr.Osman Öztürk; Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları konusunda bir sunum yaparken, 100 yıllık süreçte hangi dönemlerde ne gibi politikalar izlendiğini anlattı.

Prof. Dr. Hilmi Uysal ise Köy Enstitüleri döneminde sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu