'MANİSA SAĞLIK PLATFORMU' YOLA ÇIKTI !


Manisa Sağlık Platformu kuruldu.


Manisa Tabip Odasında  sağlık meslek örgütleri ve sağlık iş kolunda yer alan sendika temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı da güncel sağlık ortamı sorunları; başta şiddet olmak üzere değerlendililerek, birlikte hareket edilebilmesi konusunda ortaya çıkan irade bağlamında bir sağlık platformu oluşturulmasına, bir sonraki toplantıya platforma diğer sağlık meslek örgütlerinin de davet edilmesine karar verildi.

İlk toplantıya katılan örgüt sendika ve dernekler şöyle;

-SES

-Hekim Birliği Sendikası

-Birlik ve Dayanışma Sendikası

-Genel Sağlık İş

-Tabipsen

-Diş Hekimleri Odası

-Manisa Tabip Odası

-MAHED