1-2 Ağustos iş bırakma eylemlerini destekliyoruz.


Ülkemizde ekonomi ve sağlık alanındaki politikalar sağlıkta şiddeti körüklemekte, nitelikli işgücünün ülke dışına göçünü arttırmakta, sağlık emeğini değersizleştirmekte ve topluma nitelikli sağlık hizmeti sunumunu engellemektedir.

Ekonomik bir yıkım ile karşı karşıya bırakıldığımız bu ortamda ekonomik krizin faturasının emekçilere ödetilmesi hedeflenmektedir.

Bir meslek örgütü olarak
(karar sürecine dahil edilmemiş olmamıza takılmadan), sağlık iş kolundaki sendikaların 1-2 Ağustos 2023 tarihleri için aldıkları grev kararını destekliyoruz.

 

Manisa Tabip Odası

Yönetim Kurulu