AKBELEN SAHİPSİZ DEĞİLDİR


Akbelen Ormanından Vazgeçmiyoruz!

Yaşamı ve Doğayı Savunuyoruz!

Bugün Akbelen direnişçisi köylüler ve ormana sahip çıkan gönüllülerle Akbelen ormanlarını savunduk.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu