TTB AİLE HEKİMİĞİ KOLU BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI.


2-22-23 Ekim 2022 tarihlerinde çeşitli illerden Aile Hekimleri, Van-Hakkari TO ve TTBAHEK işbirliği ile düzenlenen toplantıda biraraya geldi. ASM ziyaretleri, atölye çalışmaları ve Aile Hekimliği sorunlarının tartışıldığı toplantılardan sonra basın açıklaması yapıldı. 
Toplantı sonunda:
1-Van bölgesi sağlık düzeyi göstergelerinin Türkiye ortalamasının altında olduğu,bu nedenle güçlendirilmesinin gerektiği,
2-Performansa dayalı olmayan,emekliliğe yansıyan,yoksulluk sınırının enaz iki katı düzeyinde tek ücret ödenmesi,
3-Aile Hekimliğinin, giderleri kamu tarafından karşılanan kamu binalarında yapılması gerekliliği vurgulandı.

Basın açıklaması: https://www.youtube.com/watch?v=e6NToEGe9QE&ab_channel=SERHATNEWS