EGE TABİP ODALARI BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI


Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 22-23 Ekim 2022 günleri İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Alican Bahadır ve Dr. Nursel Şahin ile Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta-Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Toplantı, ilk gün İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin’in açılış konuşmaları ile başladı. “Sağlıkta Şiddet” başlıklı oturumda Dr. Işık Doğan, “Şehir Hastaneleri ve Gelecek” başlıklı oturumda Dr. Hasan Semih Bilgin, “COVID-19: Son Durum” başlıklı oturumda Dr. Yüce Ayhan birer sunum yaptı. Sunumların ardından konu başlıkları üzerine tartışmalar yürütüldü.

Toplantının öğle arasında Bartın’da yaşanan işçi katliamı ile ilgili Ege Bölgesi Tabip Odaları imzasıyla bir basın açıklaması düzenlendi. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak tarafından okunan açıklamanın tamamı için tıklayın.

Açıklama sonrası Dr. Mübeccel İlhan, TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu’nun çalışmalarını sunarken; Av. Mithat Kara ise özlük haklarındaki ve çalışma koşullarındaki değişiklikleri aktardı.

Toplantının ikinci günü ise “Tabip Odaları Örgütlenme ve Genel Çalışma Değerlendirmeleri: Yaptıklarımız, Yapacaklarımız” başlığı altında değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, gündem dışı konuşmalar ile dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle son buldu.