15-16 EYLÜL ASİSTAN HEKİMLERİN HAK ARAMA EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ.


15-16 EYLÜL ASİSTAN HEKİMLERİN HAK ARAMA EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ.

Manisa Tabip Odası olarak Üniversite Asistanlarının 15-16 Eylül, yani bugün ve yarını kapsayan hak arama eylemlerini desteklemek için buradayız.

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak özellikle son dönemde yoğunlaşan “Emek Bizim -Söz Bizim” diyerek başlattığımız ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız ve toplumun sağlık hakkı mücadelemiz devam etmektedir. Bu 2 günlük asistan hekim eylemini de bu mücadelenin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz.

Son dönem ek ödeme yönetmeliklerinin yarattığı eşitsizlikler, birçok alanda olduğu gibi üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızı da derinden etkilemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal eden bu düzenlemelere karşı itirazlarımızı dile getirmiştik.

Bu adaletsizliğin yükünü asistan hekimler başta olmak üzere, üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın taşımasını dün olduğu gibi bugün de kabul etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Bugüne kadar hekimlerin hak arama eylemlerini desteklediğimiz gibi üniversite hastanelerinde asistan hekimlerin yaptığı bu hak arama eylemini de destekliyoruz. Asistan arkadaşlarımızın her türlü sorunda yanlarında, onlara destek olacağımızı bilmelerini isteriz.

Sağlık ortamının farklı alanlarında biriken sorunlara karşı uzun soluklu bu mücadelede birliktelik ve sürekliliğin önemini bir kez daha hatırlatarak, Tüm meslektaşlarımızın önlüğümüzün beyazına,emeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağına inanıyoruz. 15.09.2022

Dr.Hasan Semih Bilgin

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı