Asistan hekimlerin eylemleri sonuç verdi. "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ" yayınlandı.


Asistan hekimler geçen hafta tüm Türkiye genelinde bir araya gelerek, özlük haklarında iyileştirme talebiyle basın açıklaması gerçekleştirmişlerdi. Asistan hekimlerin çağrısıyla 1 Eylül Perşembe günü saat 13.00'de öğle arasında pek çok eğitim hastanesinde açıklama yapılmıştı.
Bu gün ise resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle beraber asistan hekimlerin pek çok özlük hakları konusunda iyileştirme gerçekleşmiş oldu. Örneğin; madde 11-5 ;
"(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmamak kaydıyla ayda en fazla sekiz nöbet olacak şekilde düzenlenir. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almaz. Bu hükmün uygulanmadığının tespit edilmesi halinde eğitim programları Kurulca değerlendirmeye alınır. İhlâlin mahiyetine ve durumun gereklerine göre kurumun uyarılmasından, programın eğitim yetkisinin kaldırılmasına kadar hangi yaptırımın uygulanacağına Kurulca karar verilir."

Yeni yönetmeliğin ayrıntıları ve taleplere ne kadar yanıt verdiği konusu önümüzdeki günlerde asistan hekimlerce değerlendirilecek.

Yönetmeliğin tamamı için  tıklayınız