15 Mart 2022 Büyük G(ö)rev ve basın açıklamalarımız devam ediyor.


15 Mart 2022 Büyük G(ö)rev ve basın açıklamalarımız devam ediyor. Bugün Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşlarımızla buluştuk.