Tıp Camiasının Önde Gelen Kuruluşları Türk Tabipleri Birliği’ne Yönelik Suçlamaların Geri Alınmasını Talep Ediyor

Tıp alanında önde gelen dokuz kuruluş 23 Eylül 2014 tarihinde yaptıkları bir ortak açıklamayla Türkiye’de 2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayan Gezi Parkı gösterilerinde yaralanan göstericilere acil tıbbi yardım sağlanması için hekimleri seferber edip örgütleyen Türk Tabipleri Birliği’ne karşı açılan davanın düşürülmesini talep etti.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Ocak ayında yasalara aykırı olarak “revir adı verilen sağlık birimleri oluşturduğu” iddiasıyla TTB’ye karşı dava açmıştı. Davanın ön duruşması 30 Eylül günü Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacaktır.

Gruplarca yapılan ortak açıklama şöyledir:

“Sağlık Bakanlığı’nın, Gezi Parkı protestoları sırasında yaralanan göstericilere ve çevredeki kişilere acil sağlık yardımlarında bulunarak tıp etiğine uygun davranan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimlere yönelik cezalandırıcı girişimlerini derin bir kaygıyla karşılıyoruz. TTB, gösterilerde yaralanan kişilere cami, alışveriş merkezi ve otel gibi o an kullanılabilecek yerlerde acil sağlık yardımlarında bulunarak uygun bir davranış sergilemiştir. Acil yardımların yeri ve süresi o anki sağlık ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Başka bir deyişle bu yardımlar, yaralı kişilerin en yakınındaki yerlerle ve müdahale için gerekli süreyle sınırlı kalmıştır. TTB uluslararası tıp etiği standartlarına uygun hareket ettiği gibi Türk Ceza Yasası’nda belirtilen hususları da gözetmiştir. Söz konusu yasada, tıp personelinin ihtiyacı olanlara acil tıbbi hizmet sunma görevini ihmal etmesi suç sayılmaktadır. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıçlarına TTB’ye yönelik tüm suçlamaları geçersiz bulmaları, yetkili makamlara da sağlık alanındaki profesyonellerin ihtiyacı olan herkese acil durum tıbbi yardımda bulunma görevlerine saygılı olmaları çağrısında bulunuyoruz.”

İmzacılar:

  • Dr. Mark Reiter, Başkan, Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM)
  • Dr. Vivienne Nathanson, Direktör, İngiliz Tabipler Birliği (BMA)
  • Dr. Peter Hall, Başkan, İnsan Hakları için Hekimler (DHR)
  • Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Başkan, Alman Tabipler Birliği (Bundesärztekammer, GMA)
  • Dr. Adriaan van Es, Sekreter, Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO)
  • Elizabeth Adams, Mesleki Gelişim Direktörü, İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü (INMO)
  • Donna McKay, Genel Direktör, İnsan Hakları için Hekimler (PHR)
  • Dr. Katrin Fjeldsted, Başkan, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME)
  • Dr. Otmar Kloiber, Genel Sekreter, Dünya Tabipler Birliği (WMA)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: