SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR. (BASIN AÇIKLAMASI)

Basına ve Kamuoyuna

“Sağlıkta Dönüşüm Çalışma Barışını Tehdit Ediyor”

Sağlık ortamında resmi kayıtlara göre hergün ortalama 30 sözlü ve fiziksel şiddet olayı gerçekleşmektedir ve şiddet can yakmaya devam etmektedir. Tüm çabalarımıza rağmen, atılmayan ya da eksik atılan adımlarla maalesef devam edeceğe de benzemektedir.

Bunlardan sonuncusu geçen hafta Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanmış bir sağlık memuru ve birkaç güvenlik görevlisi arkadaşımız hasta ve yakınları tarafından darp edilmiştir.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyor arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Sorumluların cezalandırılması için gereken tüm yasal süreçlerin işletilmesini ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik gerek meslek örgütümüz gerekse diğer sağlık meslek örgütleri ve sendikaların konunun nedenlerine ve çözümlerine yönelik yaptıkları uyarılar ve çözüm önerileri maalesef beklenilen sonuçları vermemiştir. Aylardır mecliste bekleyen sağlıkta şiddet yasası bile henüz çıkarılamamıştır.

Biz yıllardır sağlıkta şiddete zemin hazırlayan en önemli faktörün yanlış sağlık politikaları olduğunu söyledik ama maalesef Dünya Bankası ve IMF politikası olan Sağlıkta Dönüşümün bugün sağlık ortamını getirdiği noktada, özellikle performansa dayalı, gittikçe taşeronlaştırılan ve kışkırtılmış sağlık hizmeti ortamında gittikçe artan iş yükü altında tükenen sağlık personeli bu yetmezmiş gibi şiddete de maruz kalmaktadır. Bu süreç, başından beri uyardığımız gibi çalışma barışını bozucu etkilerini de göstermeye başlamıştır. Nitekim bu son olayda şiddete maruz kalan sağlık memuru arkadaşımız basına yaptığı açıklama da uğramış olduğu şiddetin sebebi olarak yatış endikasyonu olmayan hastanın yatırıldığını ileri sürerek hastayı yatıran hekimi suçlamıştır. Meslektaşımıza yapılan gerçeklikten uzak, sınırları aşan, hekimleri hedef gösterici, çalışma barışını bozucu bu suçlamayı da son derece sorunlu ve sakıncalı buluyor, kınıyoruz.

Sağlıkta şiddetin ana nedenleri ortada dururken şiddetin faturasının da sağlık çalışanlarına çıkarılmasını kabul etmediğimizi, bir ekip ruhu ile çalışan ve çalışması gereken sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirici, hedef gösterici söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini, bu konuda tüm sorumluları sorumlu davranmaya davet ediyor, sağlıkta şiddetin önlenmesi adına öncelikle sağlıkta şiddet yasası olmak üzere gerekli adımların atılması gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyoruz. 21.10.2017

 

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına

Dr. Hasan Semih BİLGİN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: