ÖZGECAN’A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

ÖzgecanCinayeti Basın Açıklaması (1)

 

ÖZGECAN’A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

Erkeklerden kadınlara yönelen şiddetin en son olgusu ne yazık ki Özgecan Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir şekilde katledilen kardeşimiz Özgecan’ın ailesine sabır diliyoruz. Bu ülkede vicdanı olan kadın ve erkek herkesin başı sağolsun.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile birlikte değerlendirdiğimizde Özgecan’ın katledilmesi, Türkiye’de giderek büyüyen bir sorun olan “cinsiyetçi politikaları” bir kez daha önümüze koymaktadır. Bu saldırı, bir kişiye “kadın olmaktan dolayı” yapılan bir saldırı olmasının yanında Türkiye’de bir kadının kamusal alanda var olması, yolculuk etmesi hakkına bir saldırıdır. Bu anlamda bireysel değil giderek büyüyen toplumsal bir sorunun göstergesidir.

Bu ülke, sadece cinsiyetinden dolayı en temel hak olan YAŞAM HAKKInın yok edildiği kadınların ülkesidir. Bu kadın katliamında, yasaları uygulamayan, cezai indirimler için mazeret arayan, tecavüze uğrayanı “psikolojik olarak etkilenmemiştir” diyen, çocukların tecavüzlerine “kendisinin isteği ile olmuştur” diyebilen herkesin payı vardır.

Biz hekimler olarak cinsel saldırı/tecavüze maruz bırakılan kadınların yaşadığı bedensel ve ruhsal sorunlara tanık oluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bu acı olayı, devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz. AKP iktidarının ‘üç çocuk’, kürtaj, sezaryen, ‘kadın değil aile’ vb. pek çok örneğini gördüğümüz söylemleri, kadın karşıtı politikalara karşılık gelmektedir. Üstelik bunu toplumun kültürü ile ilişkilendirerek normalleştirmekte, toplumdaki hegemonyasını sürdürebilmenin bir aracı olarak kullanmaktadır.

Türkiye’de toplumsal cinsiyeti derinleştirecek politikalar yerine devletin her türlü kurumu ile samimi bir şekilde çaba harcaması ihtiyacı bugün daha fazla kendini göstermektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve kadın hekimler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması mücadelesini, tüm kadın kuruluşları ve duyarlı halkımızla birlikte sürdürecektir. Bizler, taraf olduğunuzu, şiddete isyan eden kadınların yanında yakınında bulunacağımızı, her zaman dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Kadınların her düzeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.

Yasta değil, isyandayız!

Yaşam hakkımız için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz! 17/02/2015

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

MANİSA TABİP ODASI KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: