NÖBET ÜCRETLERİ

Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemleri Danıştay 17. Dairesinin 28.1.2016 tarih, 2015/10968 esas, 2016/445 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, ancak daha sonra 6745 sayılı Kanun ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 216 maddesinin birinci cümlesi değiştirilerek ölüm belgesi düzenleme işlemleri listesinde yeniden aile hekimlerine yer verilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 20.09.2016 tarih, 4965423-299 sayılı ‘’Ölüm Belgesi Düzenleme Adli Nöbet İşlemleri’’ konulu yazı yayınlayarak yürütülecek işlemleri belirlemiştir. Yazının 4. Maddesinde ‘’Mesai saatleri dışında tutulan nöbetler için izin verilmesi veya ücret ödenmesi hususunda kurumların kendi mevzuatına göre hareket edilecektir. Bu çerçevede toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimleri için 657 sayılı Kanunun Ek 33. Maddesine göre nöbet ücreti (tutulan nöbete göre icap veya aktif nöbet için belirlenen ücret) ödenecektir.’’ Denilmektedir.

Yukarda bahsi geçen husus hakkında üyelerimizden odamıza yapılan başvurularda bazı illerde ödeme yapıldığı, Manisa’ da ise yapılmadığı konusunda ki sorular üzerine Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan sözlü görüşmede bu konu ile ilgili çalışma yaptıkları öğrenilmiştir. Konu Yönetim Kurulumuz tarafından da takip edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

MANİSA TABİPODASI YÖNETİM KURULU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: