Ege bölgesi tabip odaları toplantısı Manisa’da yapıldı

Ege bölgesi tabip odaları toplantısı Manisa’da yapıldı

EBTO-13.06.2015 toplantısı (30) EBTO-13.06.2015 toplantısı (13) 

Ege Tabip Odaları bölge toplantısı 13 Haziran 2015 Cumartesi günü İzmir, Denizli, Antalya, Muğla, Isparta, Aydın, Uşak, ev sahibi Manisa Tabip Odası temsilcileri, TTB Merkez Konseyinden Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Dr. Hande ARPAT’ın katılımı ile yapıldı. Toplantı gündemi yanı sıra Aydın Beşparmak dağları ve Ege Bölgesi’nde yaşanan çevre sorunları ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşanan şiddet olayı sonrasında Isparta Tabip Odası’nın yapmayı planladığı iş bırakma eylemi görüşüldü. Yapılacak iş bırakma eylemine destek verilmesine ve hazırlanacak sonuç bildirgesinin tüm odalar ve illerde yerel basın ile paylaşılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

EGE TABİP ODALARI BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (13 HAZİRAN 2015)

Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 13 Haziran 2015 tarihinde Manisa’da yapıldı. Toplantıya Manisa, Aydın, Denizli, İzmir, Muğla, Uşak, Antalya, Isparta Tabip Odaları temsilcileri ve Merkez Konseyi’nden Fatih Sürenkök ile Hande Arpat katıldı.

Siyasi partilerin sağlık programları bağlamında seçim sonrası Türkiye sağlık ortamı, sağlıkta dönüşümün çıktıları ve şiddet, Aile Hekimliği nöbetleri ve gelinen nokta, çalışan ve emekli hekimlerin özlük haklarının tartışıldığı toplantıda ayrıca çevre politikalarının sağlık üzerine etkileri ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’nde yaşanan şiddette ele alındı.

Toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

Türkiye’de meclise girmeye hak kazanmış siyasi partilerin sağlık politikaları incelendiğinde iyi hekimlik değerlerine yakın, özlük haklarımızda düzeltmeye giden politikaları ve insanca çalışabileceğimiz bir sağlık ortamını savunanlar olduğu gibi bunların çok uzağında olan söylemler de vardır. Hekimler Türkiye’de sağlıklı yaşam hakkını savunmaktadırlar.  Kendilerinin de insanca yaşaması için özlük haklarının ve maaşlarının artırılması gerekmektedir.

Sağlık ortamında yaşanan şiddet her geçen gün aramızdan birilerini daha almaktadır. Bunun son örnekleri Manisa’da kurşunla yaralanan Dr. Yener Bakan ve maalesef acısı hala çok taze olan Dr. Kamil Furtun’dur. Öfkemiz ve üzüntümüz her geçen gün artmaktadır. Görünen odur ki bu yönetim, bu bakanlık, bu idare hekimine sahip çıkmamıştır, sağlık hizmeti sunduğumuz hastanelerimiz güvenli olmaktan çıkmıştır. SABİM ise ayrı bir şiddet kaynağı olarak durmaktadır.

Tıp eğitimi sağlıkta dönüşüme feda edilmiştir. Her geçen gün bir yenisi eklenen tıp fakültelerinde yeterli eğitim almadan hekimler mezun olmaktadır. Ayrıca asistanlar yeterli uzmanlık eğitimi almamakta ve insanüstü bir çabayla çalışmaktadırlar.

Milletvekili olarak seçilen hekimlerle önümüzdeki dönemde görüşülüp ne istediğimiz, neden istediğimiz anlatılmalı; emekliliğe yansıyan, insanca yaşayabileceğimiz, üzerimizde performans baskısının olmadığı bir ücret talebimiz doğrultusunda yasaların bu meclisten çıkarılması, SABİM, BİMER gibi şikâyet kurullarının ortadan kaldırılması, şiddeti önleyecek yasaların çıkarılması ve hekimlerin insanca çalışma ortamlarına sahip olması, tıp eğitiminin ve uzmanlık eğitiminin düzeltilmesi, hekimlerin üzerinde ki siyasi, toplumsal baskının azaltılması için uğraşılmalıdır. Ayrıca hekim milletvekillerine parti programlarında ki sağlık ortamına dair taahhütlerinin takipçisi olacağımız da belirtilmelidir.

Gerek ulusal gerekse uluslararası yasalarla tanımlanan güvenli çalışma ortamını sağlamak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Bizler bağlayıcılığı olan, altına imza atılmış bu yasaların uygulanmasını sağlamayan Sağlık Bakanlığına yönelik gerekirse hukuki mücadelenin de başlatılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Aile hekimlerine nöbet adı altında getirilen angarya ile mücadeleye devam edilmeli ve destek olunmalıdır. 20,21,22 Mayıs tarihlerinde yapılan grev eylemi yurt genelinde başarılı geçmiştir. Aile hekimlerinin özlük haklarının düzeltilmesi, angaryanın kaldırılması, artık uygulanmaya başlanan cezaların iptali için çalışılmalıdır.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan şiddeti kınıyor, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemlerini destekliyoruz.

Kapitalizmin ürettiği sağlık politikalarının sağlık üzerindeki etkilerinin bir benzerini çevre üzerinde görüyoruz. Sağlıklı yaşam için temiz su, temiz hava ve temiz toprağın olmazsa olmaz olduğuna inanan hekimler olarak Kaz Dağları’ndaki kıyımı, Manisa Çal Dağı nikel madeni, Yırca Köyü termik santrali, Köprübaşı uranyum madeni, İzmir Efem çukuru altın madeni, Gediz ve Menderes nehirlerinin kirliliği ve bu kirliliği artıran jeotermal santralleri, Beşparmak dağlarında açılması düşünülen maden ocaklarını üzülerek izliyoruz. Bizler yeni  meclisten çevreyi, doğal yaşamı korumasını, ÇED yasasını yeniden düzenlemesini istiyor; Ege Bölgesi de dahil ülkemizde doğayı yok eden, yaşam alanı bırakmayan madencilik, termik santral, jeotermal enerji uygulamalarına son verilmesini talep ediyoruz.

 

AFYON TABİP ODASI

ANTALYA TABİP ODASI

AYDIN TABİP ODASI

BALIKESİR TABİP ODASI

ÇANAKKALE TABİP ODASI

DENİZLİ TABİP ODASI

ISPARTA TABİP ODASI

İZMİR TABİP ODASI

MANİSA TABİP ODASI

MUĞLA TABİP ODASI

UŞAK TABİP ODASI

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: