Toplum Sağlığı

Kazdağı hepimizin! Takipteyiz!

KAZDAĞI HEPİMİZİN! TAKİPTEYİZ Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağlarına yapılmak istenilen Çırpılar Termik Santrali Projesi, bölgedeki doğal yaşam alanları ile beraber içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Projenin 11 Ocak 2017’de Ankara’da gerçekleştirileceği duyurulan 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının…

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik

TTB İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı ve 1988-1990 ile 1990-1992 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gürhan Fişek,  14 Ocak 2016 günü yaşamını yitirdi. Fişek, 16 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek tören…

KİTAP TANITIMI: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan

Hazırlayan: Onur Hamzaoğlu Kitabın Adı: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan Fiyatı: Parasız NOT: Kitaptan edinmek isteyenlere başvuruları halinde ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir. kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr 0 262 226 29 09   “Dilovası Olayı” olarak tanımlanan ve 6 Ocak 2011’de Kocaeli’nde yerel…

Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu

Değerli meslektaşlarımız, Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) başlığı altındaki sağlık uygulamalarının giderek yaygınlaştığı bilinmektedir. GATT uygulamaları özellikle kanser gibi hastalıklarda umut tacirliği pazarı olmanın yanında farmasötiklerle etkileşerek tedavi başarısını bozabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı sonunda yayınladığı yönetmelik ise bu…

TSM Yönetmeliği’ne dava açıldı

05.02.2015 tarih, 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı. Açılan davada öncelikle, Yönetmeliğin dayanağı olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer…

MANİSA TABİP ODASI OLARAK YİNE YIRCA KÖYÜNDEYDİK

6 Kasım 2014 te Danıştayın kararına rağmen, hukuksuzca oldu bittiye getirilerek, 6000 zeytin ağacı kesilen Yırca köylülerine destek için, Tabip Odası olarak Yırca köyüne gittik. Zeytinlerin katledildiği alanda düzenlenen forumda Oda Başkanımız Derya Pekbayık veYönetim Kurulu Üyemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı…

HEKİMLİĞİME DOKUNMA! (BASIN AÇIKLAMASI)

BASIN AÇIKLAMASI Halkın Doktorlarından Korkuyorlar! Duydunuz mu? Ankara Tabip Odası ile, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyelerinin görevden alınması için Sağlık Bakanlığı mahkemeye gitti. Gerekçe; Gezi sürecinde Tabip Odalarının yaptıkları! Ne yapmış Hekimler? Ne yapmış olabilirler? “…