Özel Hekimlik

Anayasa Mahkemesi Sunuşlarından Notlar

Anayasa Mahkemesi Sağlık Torba Yasası olarak bilinen 6514 Sayılı Yasa’nın itiraza konu olan maddeleri hakkında kararını vermeden önce Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği yetkilileri ile Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri Tıp Fakülteleri’nden öğretim üyelerini dinlemek üzere davet etti. Sözlü…

ÖZEL HEKİMLİK KOL TOPLANTISI

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kol toplantısı 16 Kasım 2014 Pazar günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Odanızda var ise özel hekimlik komisyonundan, özel Hekimlik komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın…