HABERLER DUYURULAR

V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi sona erdi…

Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” “Kadın, sağlık ve muhafazakarlık” konularının masaya yatırıldığı 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Muhafazakarlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan yaklaşımdan çok annelik ile ilişkili…

1. BASAMAKTA TOPLUM TABANLI KANSER TARAMALARI SEMPOZYUMU

Bilindiği gibi Birinci Basamakta, Sağlık Bakanlığı tarafından toplum tabanlı kanser tarama programı çerçevesinde meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır. Uzun süredir devam eden bu programın, toplum sağlığının korunmasında önemi bilinmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum tabanlı kanser tarama programının,…

5. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ; “KADIN, SAĞLIK VE MUHAFAZAKARLAŞMA”

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın Sağlık ve Muhafazakarlaşma” konulu 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 23-25 Şubat  2018 tarihlerinde Bursa’da yapılacaktır. Kongrenin programına http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/v_kadin_kongre_2duuru.pdf   adresinden ulaşabilir. KONGREYE KATILMAK İSTEYEN HEKİMLERİMİZİN ODAMIZ SEKRETARYASIYLA İLETİŞİME GEÇMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.

EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTISI (10.ŞUBAT.2018)

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, TTB Merkez Konseyi Üyeleri ile Aydın, Denizli, Isparta-Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip Odalarının katılımı ile 10.Şubat.2018 tarihinde Denizli Tabip Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; sağlıkta şiddet, hekimlerin emeklilik ve yıpranma payları, şehir hastaneleri, yardımcı…

TTB’NİN YANINDAYIZ

TTB’NİN YANINDAYIZ, TTB Merkez Konseyinin 11 üyesi, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması gerekçe gösterilerek, 30.01.2018 tarihinde, olağan yollarla ifadeye çağrılmak yerine, insan haklarına ve hukuka aykırı biçimde evlerinden ve işyerlerinden gözaltına alınmıştır. Manisa Tabip Odası olarak; Merkez Konsey…

Sağlıkta şiddet durmuyor, bu defa Alaşehir’deydi

Alaşehir Devlet Hastanesi Acil servis Doktoru meslektaşımıza yönelik dün (27.11.2017)  gerçekleşen şiddet olayı hastane çalışanları sendikalar ve Manisa Tabip Odası tarafından bir basın açıklaması ile kınandı. Basın açıklamasını hastane çalışanı Dr. Hüseyin Taşkın Yaptı. Tabip odası olarak bu şiddet olayı…

HEKİMLİK ANDI YENİLENDİ !!

Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı”, Dünya Tabipler Birliği’nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda, Türk Tabipleri Birliği’nin de katkılarıyla güncellenmiş ve Ekim 2017’de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edilmiştir. Türk Tabipleri Birliği bu önemli…

EGE TABİP ODALARI BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

Ege bölgesi Tabip Odaları toplantısı 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Aydın Tabip Odası ev sahipliğinde Aydın’da gerçekleştirildi. Sağlıkta dönüşümde gelinen noktada meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı, şiddet, performans baskısı, tükenmişlik başta olmak üzere tüm sorunlar dile getirildi ve yeni sağlık bakanına…