“ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!” [BASIN AÇIKLAMASI]

“ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!” [BASIN AÇIKLAMASI]

TTB‘nin çağrısı doğrultusunda  “17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli meslektaşımız Dr.Bahattin Ahmet YALÇIN’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edilmesini” protesto etmek amacı ile Manisa Tabip Odası öncülüğünde Manisa Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hekimlerimizle bir araya gelindi ve sağlıkta şiddet bir kez daha kınandı.

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr.Şahut DURAN, Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde  basın açıklaması yaparken,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ise Prof.Dr.Semin AYHAN hekimlerimiz adına seslendi.

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici ve gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesinin altını tekrar çiziyoruz.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

Basın açıklaması metni aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA
ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!
17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr.Bahattin Ahmet Yalçın,  bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir.
Türk Tabipler Birliği,  uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir.
Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr.Ersin Arslan, Dr.Kamil Furtun ve Dr.Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir.
Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür.
Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!
Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.
Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.
Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır.
Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile:

Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
Sağlık hizmetini engelleme:
(1)   Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2)   Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Saygılarımızla,

20.07.2018
Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: