AİLE HEKİMLİĞİ CUMARTESİ NÖBETLERİ VE 3 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA

Aile hekimliği alanındaki ödeme ve uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak yapılabilecekleri tespit etmek amacıyla Birliğimiz tarafından 24 Nisan 2014 tarihli yazıyla;

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), Türk Hemşireler Derneği davet edilmiştir.

 

28 Nisan 2015 Salı günü TTB’de gerçekleştirilen toplantıya; TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmışlardır.

 

Toplantıda, Türkiye’de birinci basamak ve aile hekimliği alanında yaşananlar ve özellikle de Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı son yönetmelik değerlendirilmiş, Sağlık Bakanlığı’nın dayatmacı tutumu, sağlık çalışanlarına yönelik yap-boz uygulamaları, aile sağlığı çalışanlarına sürekli getirilen ek görevler, esnek çalışma, nöbetler mevcut çalışma şartları içerisinde kabul edilemez bulunmuştur.

 

Toplantıda öne çıkan görüş; bu haksız uygulamalara karşı mücadelenin sürdürülmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının kararlılığının gösterilmesi yönünde bir eylem yapılması yönünde olmuştur.

 

Bu çerçevede;

– nöbet eylemlerinin en küçük taviz verilmeden sürdürülmesi,

-19 Mayıs tatili sonrasında 20-21-22 Mayıs tarihlerinde, 3 gün süreyle iş bırakma eylemi yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının hak kayıplarına karşı mücadelenin hep birlikte ve dayanışma içinde yapılması haklarımızın kazanılmasında kritik önemdedir. Bu dayanışma ortak bir sorumluluk olarak önümüzdedir.

 

Bu nedenle alınan karar toplantıya katılamayan;

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği ile paylaşılmış ve etkinliğe destekleri talep edilmiştir.

 

Tabiidir ki beklentimiz ilgili kuruluşların bu çağrıya olumlu yanıt vermeleridir.

TTB AİLE HEKİMLERİ KOLU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: