AİLE HEKİMLERİNİN ‘BİTTİK’ FERYADINA; BAKANIN ‘BUTİK’ YANITI PES DEDİRTTİ

BASIN AÇIKLAMASI

AİLE HEKİMLERİNİN ‘BİTTİK’ FERYADINA; BAKANIN ‘BUTİK’ YANITI PES DEDİRTTİ

Ne yaman çelişki…

Sağlık Bakanı, Aile Hekimlerinin sayısını 30 bine çıkaracağım,10 bin hekime ihtiyacım var diyor…

Öte yandan,

Sağlık Bakanlığı, bir yıldan fazladır hakları savunan, Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı direnen Aile Hekimlerini işten atmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı, Aile hekimlerinin, fazla ve esnek çalışmaya karşı, insani çalışma koşulları taleplerine kapı, duvar olurken; bu kez Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlara daha ağır koşullar getiriyor, Cumartesi – Pazar demeden her gün 12 saat çalışma dayatmasında bulunacağını ilan ediyor.

Aile Hekimleri, zaten hafta da 40 saat çalışarak, üzerine düşen görev ve sorumluluğu ziyadesiyle yerine getirmektedir. Gece gündüz demeden, karşılık beklemeden aşı kampanyalarında, ölü muayenelerinde, hastanelerin olmadığı yerleşim yerlerinde haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermekten kaçınmazken, bu baskı, bu haksızlık neden?

Ayrıca Sağlık Bakan, Aile Sağlığı Merkez’lerini de ‘butik’ hastanelere dönüştürerek, koruyucu sağlık hizmet birimlerini daha çok tetkiklerin yapıldığı, ilaçların yazıldığı küçük hastanelere dönüştüreceğini söylüyor.

Sağlık Bakanı, koruyucu sağlığı bir tarafa bırakarak toplumun sağlık gereksinimini dikkate almadan; piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, tüketime dayalı bir sağlık modeli için ne gerekiyorsa yaptığını ve yapacağını söylüyor. Sağlık çalışanına, ağır ve güvencesiz çalışma koşulları altında, çok iş, az ekmek dayatmasında bulunacağını itiraf ediyor.

Niyet ve yapılan budur arkadaşlar….

Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları bu uygulamalardan rahatsızdır. Sağlık Bakanlığının işten atma tehditlerine rağmen kazanılmış hakları için, hafta da 40 saat çalışma hakkı için, fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direniyor.

Birinci basamak sağlık çalışanları, hakları için bir mücadele yürütürken, hastalıkları tedavi etmekten ziyade, önlemenin daha değerli olduğunu; toplumun her kesimine, ayrımsız, hiçbir maddi katkı beklemeksizin, nitelikli sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini biliyor, bunu mücadelesinin bir parçası olarak görüyor.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geldiği ve gideceği yer tüm sağlık çalışanlarını kaygılandırıyor.

Aile hekimleri ısrarla “tükendik” dedikçe, Sayın Bakanımız bize kulağını tıkıyor, ‘butik’ diyor, 7 gün 12 saat diyor. Diyor da  diyor…

Yüksekova’da Aile Sağlığı Merkezinin bilgisayarlarını çalan ‘hırsızlarda’ bile ‘Bilgisayarımızı geri getirin, halkın bilgilerini iade edin’ çağrısı karşılık bulurken;

Sağlık bakanımızın feryadımıza karşılık vermemesi bizi üzüyor…

Bu tek taraflı ilişkinin sonunun nereye varacağını bilemiyoruz…

Ama sağlık çalışanları hakları için mücadele etmeye, bu mücadelesini kazanmaya kararlıdır.

Saygılarımızla.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: