15 Temmuz Darbe Girişimi Hakkında Basın Açıklaması

Basına ve Kamuoyuna

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenleri ve destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz. Suçluların ve sorumluların, telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşanmasına fırsat verilmeden, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlükleri korunarak adil soruşturma ve yargılamalar sonucunda ortaya çıkarılmalarını ve cezalandırılmaları gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz.

15 Temmuz darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadelenin öneminin altını çizerken, bundan sonraki süreçte gerek suçluların saptanması ve yargılanması sürecinde gerekse böyle bir sürece zemin hazırlayan sağlıksız işleyen, aksak demokratik koşulların gözden geçirilmesi ve insan hak ve özgürlüklerini önceleyen evrensel demokratik koşulların ülkemizde yaşama geçirilmesi gerekliliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Biliyoruz ve bir kez daha tanıklık ettik ki bu ülke ne darbe ne de dikta rejimlerini kabul etmediği gibi bunu hak etmemektedir de.

Darbe girişimi sonrası çıkarılan OHAL kanunları çerçevesinde ülke genelinde 5000 üzerinde, ilimizde ise, içlerinde hekim, hemşire, sağlık memuru ve laborantın da bulunduğu 200 üzerinde sağlık çalışanı işten el çektirilmiş ve çektirilmeye de devam etmektedir. Bu durumun sağlık hizmeti sunumunda ve sağlık hizmetine erişimde sıkıntılara yol açacağı kaygılarını beraberinde getireceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte Hipokrat andı, hekimlik meslek etiği kuralları, hekim hasta ilişkisi ve uluslararası anlaşma ve mevzuatlar gibi evrensel değerlerle donanmış halde mesleğini icra eden Hekimlerin olağandışı koşullarda da meslek ilkelerinden ödün vermeden, hiçbir ayırım yapmadan tarafsız ve bilimsel tutumdan vazgeçmeksizin mesleklerini icra etmeleri gerekliliğini hatırlatıyor, bu konuda mesleki icrasında sorun yaşayan tüm meslektaşlarımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Yaşamı boyunca askeri darbelerin karşısında olmuş, bu uğurda bedeller ödemiş, insan hak ve özgürlüklerini öncelemiş bir meslek örgütünün mensupları olarak başta Sağlık bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri bir kez daha ve ısrarla adil ve hakkaniyete dayalı bir soruşturma süreci için görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki soruşturması adil olmayan bir yargılamanın sonuçları da adil olamaz. Yine biliyoruz ki adalet hepimizin ihtiyaç duyduğu yaşamsal bir değerdir.

15 Temmuz darbe girişiminde karşı direnişte yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygı ile anarken, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve tüm halkımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz.

Laik Demokratik Hukuk Devletine olan inancımızla kamuoyuna saygılarımızla sunarız. 10.08.2016

Manisa Tabip Odası

Yönetim Kurulu Adına

Dr. Hasan Semih BİLGİN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: